ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Το ιστολόγιο ksenia-ts.gr (εφεξής «ιστολόγιο») αποτελεί μια προσπάθεια
ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού για θέματα που εμείς αξιολογούμε
ως σοβαρά και ενδιαφέροντα, με όσο το δυνατό αντικειμενικό τρόπο.
Παρέχονται πληροφορίες, κατά κύριο λόγο, σχετικά με τουριστικούς
προορισμούς, καταλύματα, αξιοθέατα, συνταγές μαγειρικής. Επίσης,
καταπιανόμαστε με θέματα υγείας και ομορφιάς καθώς και θέματα που
αφορούν τα παιδιά και τους νέους γονείς, για ενημερωτικούς καθαρά λόγους.
Το ιστολόγιό μας δεν διαχειρίζεται από δημοσιογράφους. Δεν είναι
δημοσιογραφικό, ειδησεογραφικό και οι όποιες πληροφορίες της τρέχουσας
ειδησεογραφίας αναφέρονται στο ιστολόγιο, είναι απλή καταγραφή και πιθανόν
σχολιασμός γεγονότων. Το ιστολόγιό μας δεν συκοφαντεί, δεν υβρίζει και δεν
εκβιάζει. Γράφουμε με σεβασμό προς τους αναγνώστες μας. Τηρούμε τον
Κώδικα Δεοντολογίας των blogs. Σεβόμαστε τις πηγές. Δεν επιθυμούμε τη
σπίλωση ανθρώπων και ομάδων. Σε κάθε περίπτωση, που από αβλεψία και εκ
παραδρομής, θίγεται κάποιος πολίτης ή ομάδα ατόμων, θίγονται συμφέροντα
σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, ή παραβιάζονται νόμοι για τα
πνευματικά δικαιώματα ή τα προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε να
επικοινωνήσετε μαζί μας στην φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στη σελίδα
μας για να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες.
Η χρήση του ιστολογίου ksenia-ts.gr υπόκειται στους όρους που παρατίθενται
στη συνέχεια. Η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από την
περιήγηση και χρήση του ιστολογίου μας. Η περιήγηση και χρήση αυτού
αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και
αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης του. Σε περίπτωση που ο
επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης του παρόντος
ιστολογίου, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου
αυτού. Δηλώνουμε δε στον επισκέπτη/χρήστη ότι έχουμε λάβει κάθε
αναμενόμενο μέτρο και έχουμε καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, έτσι ώστε

τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στον ιστότοπό μας να είναι
στο μέγιστο δυνατό επαληθευμένα, ορθά, πλήρη και αξιόπιστα.
Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται
οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά
τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης του παρόντος ιστολογίου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ:

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων,
συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του ιστολογίου μας, (ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, video,
ήχους, ειδήσεις, άρθρα, εμπορικά σήματα, κλπ.) αποτελούν πνευματική
ιδιοκτησία του ksenia-ts.gr και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό
και διεθνές δίκαιο περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής
ιδιοκτησίας. Διατηρούμε όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το
περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.
Κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο
πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να
μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό το προσωπικό
κέρδος, παρά μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης
συγκατάθεσης/συναίνεσής μας. Κατ ́ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη
αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε προσωπικό
υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής
εκμετάλλευσης και υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής
προέλευσής του. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι παραχωρούνται καθ ́
οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής
οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του ιστολογίου μας, καθώς και για
αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε
μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας.

Τα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων και υπηρεσιών,
ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα
σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στον
ιστότοπό μας, ανήκουν στους νόμιμους δικαιούχους τους, εμπίπτουν στην δική
τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στον ιστότοπό μας δεν αποτελεί και
δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή
δικαιώματος χρήσης τους. Αποτελούν δε δική τους πνευματική και βιομηχανική
ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ (links)
Το ιστολόγιό μας παρέχει πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από
κατάλληλους συνδέσμους και υπερσυνδέσμους (links & hyperlinks) ή
διαφημιστικών banners. Η παροχή των συνδέσμων αυτών γίνεται για
πληροφοριακούς λόγους και προς διευκόλυνση του επισκέπτη/χρήστη και μόνο
και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιαδήποτε μορφής δέσμευσης για
οποιονδήποτε. Οι δικτυακοί τόποι στους οποίους θα παραπέμπουν υπόκεινται
στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η
τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του
περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την εμάς και δεν φέρουμε
καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας
απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο
επισκέπτης/χρήστης του ιστολογίου μας αποφασίσει να χρησιμοποιήσει,
διαμέσου των συνδέσμων του, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων,
αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη. Συνεπώς για οποιοδήποτε
πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο
χρήστης/επισκέπτης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στα αντίστοιχα
websites και σελίδες, τα οποία και φέρουν στο ακέραιο τη σχετική ευθύνη για
την παροχή των υπηρεσιών τους.

Σε περίπτωση που λάβουμε νόμιμη ειδοποίηση ή κοινοποίηση από τις
αρμόδιες και μόνο Αρχές, ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη
ή άλλη ζημία τρίτο πρόσωπο ή γενικότερα δεν πληροί τις νόμιμες

προϋποθέσεις λειτουργίας, διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε αμέσως το
σχετικό σύνδεσμο και την προβολή του μέσα από το ιστολόγιό μας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΑΣ:
Το ιστολόγιό μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή και
απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου μας από τεχνολογικής απόψεως, σε καμία
όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, υπηρεσίες και τα περιεχόμενα θα
παρέχονται χωρίς διακοπή και σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.
Το περιεχόμενο του ιστολογίου μας διατίθεται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς τη
δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μεριάς των
επισκεπτών/χρηστών.
Το ιστολόγιό μας εγγυάται ότι το περιεχόμενο της σελίδας μας και οι
παρεχόμενες πληροφορίες προέρχονται από πηγές που είναι διαθέσιμες στο
κοινό και γενικά θεωρούνται αξιόπιστες. Σε κάθε περίπτωση το ιστολόγιό μας
υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης
αμέλειας, δεν ευθύνεται έναντι των επισκεπτών/χρηστών του ιστολογίου μας
για οποιασδήποτε μορφής ζημίας που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω
μη επικαιροποίησης των παρεχόμενων πληροφοριών.
Το ιστολόγιό μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή /
και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, αποθετική κτλ) από
επισκέπτες/χρήστες του ιστολογίου μας από αιτία που έχει σχέση με τη
λειτουργία ή/και τη χρήση του ιστολογίου και των παρεχόμενων πληροφοριών
και υπηρεσιών.
Το ιστολόγιό μας δεν εγγυάται την αδιάκοπη και χωρίς σφάλματα παροχή
υπηρεσιών και του περιεχομένου του, ούτε ακόμα την έλλειψη ιών, είτε
πρόκειται για το ιστολόγιό μας είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των
οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενό του. Επιπλέον, δεν εγγυάται ότι μη
εξουσιοδοτημένα άτομα (hackers) δεν θα επέμβουν στο περιεχόμενο του
ιστολογίου μας. Ουσιαστικά, μπορεί να χρειαστεί να αναστείλουμε για λίγο την
πρόσβαση στον ιστότοπό μας, στο σύνολό του ή εν μέρει, ειδικότερα για
σκοπούς τεχνικής συντήρησης.

Το ιστολόγιό μας δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του
επισκέπτη/χρήστη με τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στην
σελίδα μας και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να
προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.


ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:
Το ιστολόγιό μας έχει ως σκοπό να παρέχει στο ευρύ κοινό πληροφορίες, για
ενημερωτικούς κατά κύριο λόγο σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
εκληφθούν οι πληροφορίες αυτές ως προσφορά, συμβουλή, πρόταση για
αγορά, πώληση των κινητών αξιών οποιασδήποτε αναφερόμενης στο
ιστολόγιό μας εταιρείας ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση
οποιασδήποτε μορφής επένδυσης. Δεν διενεργούμε ουδεμία εκτίμηση ή
αξιολόγηση των πληροφοριών και δεν ευθυνόμαστε για τυχόν εμπορικές ή
επενδυτικές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές, ούτε
υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση
ή μη συγκεκριμένων πράξεων.
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ιστολόγιό μας
αποτελούν μια προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη του ιστολογίου μας και
γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet. Οι παρεχόμενες
πληροφορίες προέρχονται από πηγές που είναι διαθέσιμες στο κοινό και γενικά
θεωρούνται αξιόπιστες. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την
εξακρίβωση της εγκυρότητας και επικαιρότητας αυτών. Παρόλα αυτά, δεν
δεσμευόμαστε ως προς την ακρίβεια, πληρότητα, επικαιρότητα και ασφάλεια
των πληροφοριών και ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη απορρέουσα από την
παροχή αυτών φέρουμε. Συνεπώς, οι επισκέπτες/χρήστες του ιστολογίου μας,
χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν
και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχόμενων πληροφοριών. Η
χρήση της σελίδας μας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη/επισκέπτη
ο οποίος αποδέχεται ότι οι πληροφορίες παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία
εγγύηση από εμάς, ενδεικτικώς αναφερόμενων των εγγυήσεων
εμπορευσιμότητας, ικανοποίησης ποιότητας ή καταλληλότητας για
συγκεκριμένους σκοπούς. Κάποιες δε από τις πληροφορίες παρέχονται από

τρίτα πρόσωπα και ο ιστότοπός μας δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις
πληροφορίες αυτές ούτε εγγυάται την ακρίβειά τους.
Ενδέχεται να αναδημοσιευτεί στο ιστολόγιό μας άρθρα και απόψεις άλλων
ιστοσελίδων και bloggers. Στην περίπτωση αυτή παρατίθεται πάντα η πηγή και
συνεπώς το παρόν ιστολόγιο, αποποιείται κάθε νομικής ευθύνης για την
ακρίβεια των γραφομένων σε άλλα ιστολόγια ή ιστοσελίδες. Τα ενυπόγραφα
άρθρα και δημοσιεύσεις δεν εκφράζουν απαραίτητα τις απόψεις του ιστολογίου.
Ο κάθε συντάκτης διατηρεί το δικαίωμα της υποκειμενικότητας της άποψής του.
Η ευθύνη των ενυπόγραφων άρθρων και δημοσιεύσεων βαραίνει τους
συντάκτες.


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ:
Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στο ιστολόγιό μας και η
σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς
(π.χ. παροχής υπηρεσιών internet). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την
αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Ομοίως, ο
επισκέπτης/χρήστης είναι προσωπικά υπεύθυνος για τον προσωπικό
εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την
πρόσβαση στο ιστολόγιό μας.
Ο επισκέπτης/χρήστης του ιστολογίου μας υποχρεούται να κάνει σύννομη και
πρόσφορη χρήση αυτού και να τηρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να συμπληρώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα
στοιχεία επικοινωνίας του στην φόρμα επικοινωνίας του blog μας: όνομα και
ηλεκτρονική διεύθυνση.
Ο επισκέπτης/χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί την ταυτότητα άλλου
προσώπου. Η ιδιότητα του επισκέπτη/χρήστη του ιστολογίου μας είναι
προσωπική για τον χρήστη και συνεπώς δεν πρέπει να την μοιράζεται με
κάποιο άλλο άτομο.

Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη
στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη καθώς και καταχρηστική χρήση του

περιεχομένου και των υπηρεσιών του ιστολογίου μας. Απαγορεύεται ρητά κάθε
πράξη που αντίκειται στην ελληνική νομοθεσία ή μπορεί να βλάψει εμάς ή/και
τρίτους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
• Η πρόκληση, μέσω της χρήσης του ιστολογίου μας, βλάβης σε
οποιοδήποτε τρίτο και δη σε ανήλικο, με οποιονδήποτε τρόπο.
• Η επέμβαση επί του ιστολογίου μας με σκοπό την παραπλάνηση
οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου του
ιστολογίου μας με απώτερο σκοπό να προκαλέσει ζημία στην φήμη μας.
• Η απόκτηση παράνομης πρόσβαση σε πληροφορίες του blog μας ή
τρίτων.
• Η προσπάθεια να δοκιμάσει την ευπάθεια του συστήματος ή του δικτύου
ή να παραβιάσει την ασφάλεια ή τα μέτρα ταυτοποίησης χωρίς πρότερη
εξουσιοδότηση.
• Η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε
είδους μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών
μηνυμάτων (spam), χωρίς την έγγραφη συναίνεσή μας.
• Η εγκατάσταση κώδικα, προγραμμάτων που μπορούν να επιφέρουν
δυσλειτουργία στο ιστολόγιό μας και στην χρήση αυτού από τρίτους.

ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
Το ιστολόγιό μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει
προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς
προειδοποίηση των επισκεπτών/χρηστών.
ΑΝΗΛΙΚΟΙ:
Το ιστολόγιό μας απευθύνεται μόνο σε ενηλίκους και δεν συγκεντρώνει
ούτε προτίθεται να συγκεντρώσει πληροφορίες από ή σχετικά με
ανήλικους. Οι επισκέπτες/χρήστες του ιστολογίου μας δηλώνουν ότι είναι
τουλάχιστον 18 ετών. Οι ανήλικοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο
ιστολόγιό μας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων τους ή των κηδεμόνων
τους. Οι νόμιμοι κηδεμόνες των ανηλίκων ή οι γονείς τους είναι δυνατόν να

εγκρίνουν, υπό τη συνεχή όμως επίβλεψη από ενήλικο και με την ανάληψη
όλων των ευθυνών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης της
υπηρεσίας από ανήλικο, την χρήση του ιστολογίου μας. Εάν παρόλα αυτά
ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως και χωρίς την γονική συναίνεση, επισκεφτούν το
ιστολόγιό μας, το ιστολόγιο δε φέρει καμία ευθύνη.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστολογίου μας, καθώς και
οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή της διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το
κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το
ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει
και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των
λοιπών όρων.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ ημών και του επισκέπτη/
χρήστη του ιστολογίου μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και δε
δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.
Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα
αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και
δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από
την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του παρόντος
ιστολογίου από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά,
διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των
Δικαστηρίων της Αθήνας.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Το ιστολόγιό μας ενδέχεται να διοργανώνει σειρά από διαγωνισμούς/κληρώσεις
(εφεξής οι «Ενέργειες») στα οποία οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να
κερδίσουν τα δώρα που θα προκηρύσσονται πριν από κάθε
διαγωνισμό/κλήρωση, μπορούν να συμμετάσχουν μέσω της συμπλήρωσης της
σχετικής μας φόρμας επικοινωνίας.

Η διάρκεια, η ημερομηνία διεξαγωγής, ο τρόπος συμμετοχής, ο αριθμός των
νικητών και τα δώρα κάθε διαγωνισμού/κλήρωσης θα ορίζονται με σχετική
ανακοίνωση στον ιστολόγιό μας και πάντα σε χρόνο προγενέστερο του
εκάστοτε διαγωνισμού/κλήρωσης.

Έγκυρες συμμετοχές σε κάθε διαγωνισμό/κλήρωση θα θεωρούνται όσες έχουν
ολοκληρώσει πλήρως, αληθώς και ορθά όλα τα πεδία και τα βήματα
συμμετοχής που θα ορίζονται ως υποχρεωτικά με τη σχετική ανακοίνωση για
τον εκάστοτε διαγωνισμό/κλήρωση στον ιστολόγιό μας και πάντα σε χρόνο
προγενέστερο του εκάστοτε διαγωνισμού/κλήρωσης, και κατά τους
υπόλοιπους όρους του παρόντος, για όλο το χρονικό διάστημα διάρκειας του
εκάστοτε διαγωνισμού/κλήρωσης.

Καθένας έχει δικαίωμα να συμμετάσχει μόνο μια φορά στην κάθε
κλήρωση/διαγωνισμό, ολοκληρώνοντας όλα τα βήματα συμμετοχής ή/και
δηλώνοντας αληθώς τα στοιχεία που του ζητούνται.

Στις ενέργειες δεν συμμετέχουν οι ανήλικοι.

Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, δεν
μεταβιβάζονται και δεν επιδέχονται αλλαγές σε σχέδιο ή/και είδος.
Σε περίπτωση που δεν μπορέσουμε να αποδώσουμε τα δώρα στους νικητές,
για λόγους ανωτέρας βίας, τότε διατηρούμε το δικαίωμα να τα
αντικαταστήσουμε με άλλα, ίσης αξίας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Δεν ευθυνόμαστε για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση του δώρου, που
οφείλονται σε απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση τους, ή σε υπαιτιότητα του
κατασκευαστή, όπως πταίσμα κατά την κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή

οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα (δώρα), ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια
υλικών και πραγματικά ή νομικά ελαττώματα.

Η κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή/νικητών του εκάστοτε
διαγωνισμού/κλήρωσης θα πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη από τη
λήξη του κάθε διαγωνισμού και ώρα 11:00-12:00 π.μ.

Η ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών κάθε κλήρωσης/διαγωνισμού θα
πραγματοποιείται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών μετά την εκάστοτε κλήρωση
στον ιστότοπό μας.

Διατηρούμε το δικαίωμα, με σχετική ανακοίνωσή μας στον ιστότοπό μας να
μεταβάλλουμε τους όρους των διαγωνισμών/κληρώσεων, να συντομεύουμε ή
παρατείνουμε τη διάρκειά τους ή ακόμη και να τους ακυρώνουμε για λόγους
ανωτέρας βίας.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, θα επικοινωνούμε εντός πέντε (5)
εργάσιμων ημερών με τους νικητές του διαγωνισμού προκειμένου να τους
ενημερώσουμε για τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης του δώρου.
Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από τους συμμετέχοντες τα απαραίτητα
δικαιολογητικά προς εξακρίβωση της ταυτότητάς τους. Σε περίπτωση που
διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία, τότε
έχουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τη συμμετοχή του, ακόμα και αν έχει
ανακηρυχθεί νικητής, ενώ ο συμμετέχων θα ευθύνεται έναντι ημών για κάθε
ζημία που τυχόν υποστούμε από την ανωτέρω συμπεριφορά του
συμμετέχοντος. Στην περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό ανηλίκων
κατόπιν ψευδούς δήλωσης, δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για την εν λόγω
συμμετοχή και η συμμετοχή αυτή ακυρώνεται άμεσα και αυτοδίκαια.
Στην περίπτωση όπου για κάποια κλήρωση/διαγωνισμό ορισθούν άλλοι ειδικοί
όροι στον ιστότοπό μας, αυτοί θα υπερισχύουν των παρόντων.

Θα τηρήσουμε αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που θα
μας αποσταλούν από τους ίδιους για να συμμετάσχουν στον

διαγωνισμό/κλήρωση. Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο
επεξεργασίας για τους σκοπούς της διενέργειας του εκάστοτε διαγωνισμού/
κλήρωσης, της δημοσίευση των σχετικών αποτελεσμάτων, καθώς και την
πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση των
Δώρων. (κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην ενότητα της παρούσας
– Προστασία Προσωπικών Δεδομένων).

Η συμμετοχή σε κάθε ενέργεια συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη κατανόηση και
αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των ανωτέρω όρων και των εν γένει όρων του
διαγωνισμού εκ μέρους του συμμετέχοντος. Διατηρούμε το δικαίωμα να
ακυρώνουμε συμμετοχές που δεν πληρούν τους όρους του νόμου ή
παραβιάζουν τους παρόντες όρους συμμετοχής.

Για την επίλυση τυχόν διαφορών από τις Ενέργειες, αρμόδια ορίζονται τα
Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπον αρμόδια τα Δικαστήρια των Αθηνών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το ιστολόγιό μας λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προσωπικά δεδομένα των
επισκεπτών/χρηστών του είναι εξαιρετικής σημασίας, σας ενημερώνει διά του
παρόντος, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις σχετικές διατάξεις
της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά του ως «υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων»,
για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, για το λόγο της
συλλογής τους και της επεξεργασίας τους, το χρόνο τήρησής τους, για τα μέτρα
που λαμβάνουμε για να προστατεύσουμε την ασφάλεια αυτών των
πληροφοριών καθώς και για τα δικαιώματά σας ως επισκέπτες/ χρήστες του
ιστολογίου μας.


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Ως «Προσωπικά δεδομένα» νοείται κάθε πληροφορία ή συνδυασμός
πληροφοριών που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο
(«υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι
εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως
μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε
αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό
ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη
σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή
κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. Αυτό σημαίνει ότι τα
προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν στοιχεία όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου / διεύθυνση κατοικίας / αριθμό κινητού τηλεφώνου, ονόματα
χρήστη, φωτογραφίες προφίλ, προσωπικές προτιμήσεις και αγοραστικές
συνήθειες, περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη, πληροφορίες
οικονομικής φύσης και πληροφορίες κοινωνικής πρόνοιας. Ενδέχεται επίσης να
περιλαμβάνουν μοναδικά αριθμητικά αναγνωριστικά όπως είναι η διεύθυνση ΙΡ
του υπολογιστή του φυσικού προσώπου ή η διεύθυνση MAC του κινητού
τηλεφώνου του καθώς και cookies.


ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:
Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση
αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε
σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση,
η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η
ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση,
η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο
περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.


ΑΠΟ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;
Ο κάθε επισκέπτης/χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στο ιστολόγιό μας χωρίς να
δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Το ιστολόγιό μας λαμβάνει
δεδομένα σας, τα οποία του τα παρέχετε εσείς απευθείας, ηλεκτρονικά μέσω
της φόρμας επικοινωνίας που έχουμε στον ιστότοπό μας. Όταν επισκέπτεστε
το ιστολόγιό μας συλλέγουμε επίσης ορισμένες πληροφορίες με

αυτοματοποιημένα μέσα, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, όπως cookies. (οράτε
πολιτική cookies). Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους,
το ιστολόγιό μας, μόλις ενημερωθεί γι ́ αυτό, διαγράφει άμεσα και χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση τις σχετικές παρεχόμενες πληροφορίες.

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩ ΣΑΣ;
Η παραχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων σε εμάς είναι προαιρετική
και μόνο εφόσον επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιονδήποτε
λόγω μέσω της φόρμας επικοινωνίας του blog μας.


ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ;
Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα
οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Αυτά τα
Δεδομένα περιλαμβάνουν μόνο το όνομα του επισκέπτη/χρήστη και τη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Δύναται να καταγραφούν τα μηνύματα που αποστέλλονται από τους
χρήστες/επισκέπτες με σκοπό να εξακριβώσει την τυχόν ύπαρξη παραβάσεων
των όρων της παρούσης, και όχι να γνωστοποιήσει το περιεχόμενό τους σε
τρίτους.


ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΣΑ;

Όταν επισκέπτεστε το ιστολόγιό μας, συλλέγουμε συγκεκριμένες πληροφορίες
με αυτοματοποιημένα μέσα, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως cookies. Για
τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε με
αυτοματοποιημένα μέσα οράτε την Πολιτική Cookies του ιστολογίου μας.
ΓΙΑΤΙ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ;
Το ιστολόγιό μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για
τους κάτωθι σκοπούς:

• Να διαχειριζόμαστε κάθε επικοινωνία σας μαζί μας.
• Να σας ενημερώνουμε (εφόσον το έχετε ζητήσει) σχετικά με
διαγωνισμούς, προωθητικές ενέργειες, προγράμματα επιβράβευσης ή
προσφορές.
• Να απαντάμε στις ερωτήσεις σας.
• Να πραγματοποιούμε αναλύσεις ή να συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία.
• Να διασφαλίζουμε τον ιστότοπό μας και να προστατεύουμε εσάς και
εμάς από περιστατικά απάτης.
• Να ενημερώνουμε τους καταλόγους μας διαγράφοντας στοιχεία εφόσον
έχετε ζητήσει να μην επικοινωνούμε μαζί σας.
• Να μετράμε τον βαθμό ικανοποίησής σας.
• Να συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. φορολογική νομοθεσία κτλ.
Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες με άλλους τρόπους,
για τους οποίους θα παρέχουμε συγκεκριμένη ειδοποίηση κατά τη στιγμή της
συλλογής τους.
ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;
Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα τα
χρειαζόμαστε και για τον σκοπό για τον οποίο τα διατηρούμε, (εκτός και αν
μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία)
ώστε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας ή για τη συμμόρφωσή μας με τις
νομικές υποχρεώσεις μας.
Για να καθορίσουμε το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών
δεδομένων σας, χρησιμοποιούμε τα εξής κριτήρια:
• Όταν συμμετέχετε σε κάποια διαφημιστική προσφορά, διατηρούμε τα
προσωπικά σας δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια της προσφοράς.
• Όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να μας υποβάλλετε κάποιο ερώτημα,
διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας καθ’ όλη τη διάρκεια που
απαιτείται για την επεξεργασία του ερωτήματός σας.

• Όταν έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για κοινοποιήσεις άμεσης
εμπορικής προώθησης, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μέχρι
να καταργήσετε την εγγραφή σας ή ζητήσετε τη διαγραφή της ή μετά από
μια περίοδο αδράνειας άνω των δύο (2) ετών.
• Όταν εγκαθίστανται cookies στον υπολογιστή σας, διατηρούμε τα
προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την
επίτευξη των σκοπών τους (καθώς και για μια χρονική περίοδο που
καθορίζεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις
κατευθυντήριες γραμμές).
• Ενδέχεται να διατηρήσουμε κάποια προσωπικά δεδομένα σας για τη
συμμόρφωσή μας με τις νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις μας,
καθώς και για να είμαστε σε θέση να διαχειριζόμαστε τα δικαιώματά μας
(για παράδειγμα, για να προβάλουμε τις αξιώσεις μας ενώπιον των
Δικαστηρίων) ή για στατιστικούς ή ιστορικούς σκοπούς.
Όταν δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας,
τα διαγράφουμε από τα συστήματα και τα αρχεία μας ή τα ανωνυμοποιούμε
ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η ταυτοποίησή σας από αυτά. Σε κάθε
περίπτωση διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μετά την πάροδο δύο
(2) ετών.
ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΣ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;
Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει μόνο ο διαχειριστής του ιστολογίου μας
καθώς και το απολύτως απαραίτητο προσωπικό μας, το οποίο έχει δεσμευτεί
με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις ή
τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως
Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές
μας.
ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;
Όλα τα προσωπικά σας δεδομένα προορίζονται για τη χρήση τους από τον
ιστότοπό μας. Δεν πουλάμε και δεν αποκαλύπτουμε προσωπικές πληροφορίες

που συλλέγουμε σχετικά με εσάς, εκτός από τις περιπτώσεις που
περιγράφονται κατωτέρω.
Ενδέχεται να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες:
• Μόνο με την ρητή συγκατάθεση των προσώπων που αφορούν αυτά.
• Με τρίτους που συνεργάζονται με το ιστολόγιό μας εφόσον η διάθεσή
των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη και αναγκαία για την υλοποίηση
των σχετικών εντολών των επισκεπτών/χρηστών.
• Παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας
βάσει των οδηγιών μας. Δεν εξουσιοδοτούμε αυτούς τους παρόχους να
χρησιμοποιήσουν ή να αποκαλύψουν τις πληροφορίες εκτός εάν είναι
απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό μας ή για
συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις. Παρέχουμε σε αυτούς μόνο τις
πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των εν λόγω υπηρεσιών
και απαιτούμε να μην χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα σας
για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Καταβάλλουμε πάντοτε κάθε δυνατή
προσπάθεια να διασφαλίσουμε ότι όλα τα τρίτα μέρη με τα οποία
συνεργαζόμαστε διατηρούν ασφαλή τα προσωπικά δεδομένα σας. Για
παράδειγμα, ενδέχεται να αναθέσουμε υπηρεσίες που απαιτούν την
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, σε:
• Τρίτα μέρη τα οποία πρέπει να σας παραδώσουν κάποιο ενημερωτικό
φυλλάδιο, π.χ. ταχυδρομικές υπηρεσίες/ υπηρεσίες παράδοσης.
• Τρίτα μέρη τα οποία μας παρέχουν υποστήριξη και μας βοηθούν στην
παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, όπως πάροχοι πλατφορμών,
υπηρεσιών φιλοξενίας, συντήρησης και υποστήριξης των βάσεων
δεδομένων μας καθώς και των λογισμικών και εφαρμογών μας που
ενδέχεται να εμπεριέχουν δεδομένα που σας αφορούν (ενίοτε, οι εν
λόγω υπηρεσίες μπορεί να συνεπάγονται την πρόσβαση στα δεδομένα
σας για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών).
• Λοιπά τρίτα μέρη για σκοπούς εμπορικής προώθησης, μόνο με τη ρητή
συγκατάθεσή σας.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα δεδομένα σας επεξεργάζονται από το εν λόγω τρίτο
μέρος, το οποίο ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και θα
ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις καθώς και η πολιτική προστασίας του εν
λόγω μέρους. Θα πρέπει να ελέγχετε προσεκτικά τα έγγραφά τους προτού
παράσχετε τη συγκατάθεσή σας για τη γνωστοποίηση των πληροφοριών σας
στο εν λόγω τρίτο μέρος.
Επιπρόσθετα, ενδέχεται να αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς:
• αν είμαστε υποχρεωμένοι να ενεργήσουμε έτσι από το νόμο ή νομική
διαδικασία ή με απόφαση των αρμόδιων αρχών,
• στις αρχές επιβολής του νόμου ή άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους,
ή
• όταν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι αναγκαία ή κατάλληλη να
αποτρέψει σωματική βλάβη ή οικονομική απώλεια, ή σε συνεργασία με
έρευνα ύποπτης ή πραγματική δόλιας ή παράνομης δραστηριότητας.
ΠΩΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;
Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και
δεσμευτεί:
• να τηρούν εχεμύθεια.
• να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδειά μας.
• να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας.
• να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως
GDPR).
Στους εκτελούντες την επεξεργασία παρέχουμε μόνο τις πληροφορίες που
χρειάζονται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους. Μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τα Δεδομένα σας μόνο για τους ακριβείς σκοπούς που
καθορίζουμε στη σύμβασή μας μαζί τους. Συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για
να διασφαλίσουμε ότι το απόρρητό σας είναι σεβαστό και προστατεύεται ανά

πάσα στιγμή. Αν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τους,
οποιαδήποτε από τα δεδομένα που κατέχετε θα διαγραφούν ή θα καταστούν
ανώνυμα.
ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;
Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
α) Να γνωρίζετε ποια προσωπικά σας δεδομένα τηρούμε και επεξεργαζόμαστε,
την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, καθώς και το χρόνο
τήρησής τους.
β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή.
γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
δ) Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία
των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε.
ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία
που τηρούμε.
στ) Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται
τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.
Επιπρόσθετα, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από μας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας μας μήνυμα
στην φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στον ιστότοπό μας.
Μπορείτε να αποσύρετε οποιαδήποτε συγκατάθεση μας έχετε παράσχει στο
παρελθόν, ή να προβάλετε ένσταση σε οποιαδήποτε στιγμή για νόμιμους
λόγους, ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Θα
υλοποιήσουμε την επιθυμία σας αυτή μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η

ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας
που πραγματοποιήθηκε βάσει συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της.
ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ;
Για την άσκηση των δικαιωμάτων της προηγούμενης ενότητας, μπορείτε να
απευθύνεστε σε εμάς μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στο blog
μας.
ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;
Το ιστολόγιό μας έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ώστε να λάβει όλα τα
προληπτικά μέτρα για να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να αποτρέψει τη διαστρέβλωση, τη
βλάβη, την καταστροφή τους αλλά και την προσβασιμότητα τους από μη
εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας
περιλαμβάνουν τεχνολογία αιχμής. Παρόλα αυτά, εμείς δεν μπορούμε να
ελέγξουμε το ρίσκο που σχετίζεται με την λειτουργία του Διαδικτύου και ως εκ
τούτου σας εφιστούμε την προσοχή στην ύπαρξη δυνητικών κινδύνων σχετικά
με την χρήση και λειτουργία του. Καθώς η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του
διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την
ασφάλεια των δεδομένων σας που διαβιβάζονται στον ιστότοπό μας. Ως εκ
τούτου, κάθε διαβίβαση δεδομένων πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη.
Απαιτούμε επίσης, βάσει σύμβασης, από κάθε έμπιστο τρίτο μέρος που
χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα σας για λογαριασμό μας, να πράττουν
ακριβώς το ίδιο.
Το ιστολόγιό μας παρέχει συνδέσμους σε άλλους δικτυακούς τόπους για τη
διευκόλυνση και την πληροφόρησή σας. Αυτές οι ιστοσελίδες μπορεί να
λειτουργούν ανεξάρτητα από εμάς. Συνδεδεμένες σελίδες μπορούν να έχουν
τις δικές τους ανακοινώσεις ή πολιτικές περί ιδιωτικού απορρήτου, που σας
προτείνουμε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε κάποια από τις συνδεδεμένες
ιστοσελίδες. Στο βαθμό που οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα που
επισκέπτεστε δεν ανήκει ή ελέγχεται από εμάς, δεν είμαστε υπεύθυνοι για το

περιεχόμενο των σελίδων, οποιαδήποτε χρήση των σελίδων, ή τις πρακτικές
προστασίας προσωπικών δεδομένων των σελίδων.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ:
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, κάθε τροποποίησή τους καθώς και η
χρήση του ιστολογίου μας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, όπως
διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των
Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και
ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία
προσωπικών δεδομένων. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση
της ιστοσελίδας, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.
ΠΩΣ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ;
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να
ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση
προς εσάς ώστε να αντικατοπτρίζει στις πρακτικές μας για τα προσωπικά
δεδομένα. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την
παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας. Η
παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων τέθηκε σε ισχύ την 01-
07-2020.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ:
Εάν έχετε ερωτήσεις, προβληματισμούς ή σχόλια σχετικά με την παρούσα
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ή αν θα επιθυμούσατε να
επικαιροποιήσετε τις πληροφορίες που έχουμε για εσάς ή τις προτιμήσεις σας,
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, αποστέλλοντας μήνυμα στην φόρμα
επικοινωνίας που υπάρχει στο ιστολόγιό μας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Για την καλύτερη λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου και τη βελτίωση
της πλοήγησής σας σε αυτόν, χρησιμοποιούμε cookies κατά τις συνήθεις
πρακτικές του διαδικτύου. Το ιστολόγιό μας σέβεται την ιδιωτικότητά σας και
προσπαθεί να συγκεντρώνει μόνο τα απολύτως απαραίτητα για την εύρυθμη
λειτουργία του στοιχεία σας. Παρότι τα cookies από μόνα τους δεν μπορούν να
αναζητήσουν ή να επεξεργαστούν τις πληροφορίες σας ή να
πραγματοποιήσουν αναζήτηση στον υπολογιστή σας, αποθηκεύουν
προσωπικές σας πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό επισκεψιμότητας
ιστοσελίδων ή τις τυχόν ηλεκτρονικές σας αγορές. Για τον σκοπό αυτό, με το
παρόν κείμενο με τίτλο «Πολιτική cookies», σας ενημερώνουμε για την χρήση
των cookies από τον ιστότοπό μας, εξηγώντας με απλά λόγια τι είναι τα cookies,
ποια cookies χρησιμοποιούμε, πώς τα χρησιμοποιούμε και πώς μπορείτε να τα
διαχειριστείτε.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES;
Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα
(συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον
υπολογιστή, το κινητό ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή ενός χρήστη, ώστε κάθε
φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν
λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες.
Γενικώς, τα cookies επιτελούν πολλές λειτουργίες και διαχωρίζονται σε
διάφορες κατηγορίες αναλόγως του σκοπού που εξυπηρετούν και του τρόπου
που λειτουργούν. Υπάρχουν cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία
ενός ιστότοπου (χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η παροχή υπηρεσιών
από τον ιστότοπο), καθώς και cookies που διευκολύνουν την περιήγησή σας
από τη μια ιστοσελίδα στην άλλη, αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας και γενικά
βελτιώνουν την εμπειρία της περιήγησης σας στην ιστοσελίδα. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια
ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη
συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών»,

αναζητήσεων, διαφημίσεων, κ.λπ.). Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται
τις ενέργειες και τις προτιμήσεις του χρήστη για ένα χρονικό διάστημα και με
αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται ο χρήστης να εισάγει τις προτιμήσεις αυτές κάθε
φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπο.
Τα cookies δεν είναι ιοί. Δεν είναι κομμάτια κώδικα και συνεπώς δεν μπορούν
να πολλαπλασιαστούν και να εξαπλωθούν σε άλλα δίκτυα. Δεδομένου ότι δεν
μπορούν να εκτελέσουν αυτές τις λειτουργίες, δεν εμπίπτουν στον τυπικό
ορισμό του ιού.
ΣΚΟΠΟΣ:
Ο σκοπός των cookies είναι η ασφάλεια, η αποτελεσματικότερη εμφάνιση
πληροφοριών, η καλύτερη εξυπηρέτηση και η διευκόλυνση στην περιήγηση
ενός χρήστη.
Επιπλέον, τα cookies μάς βοηθούν να αναλύουμε πώς χρησιμοποιείτε τον
διαδικτυακό μας τόπο και εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την περιήγησή
σας. Μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα του
ιστολογίου μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό του,
σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας.
Όλα τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του
ιστότοπού μας και των προσφερόμενων από αυτόν υπηρεσιών ή για την
βελτίωση της εμπειρίας χρήσης του, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την εφαρμοστέα νομοθεσία.
(περισσότερα εδώ: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm )
Μέσω των cookies δεν συλλέγονται προσωπικές πληροφορίες ούτε μπορεί να
γίνει ταυτοποίηση του χρήστη. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν
υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας.
Με την περιήγησή σας στο ιστολόγιό μας συγκατατίθεστε στην χρήση των
cookies που αυτός χρησιμοποιεί. Μπορείτε ωστόσο να τροποποιήσετε τις
ρυθμίσεις του browser που χρησιμοποιείτε για να περιηγείστε στο διαδίκτυο

έτσι ώστε να περιορίσετε σημαντικά την χρήση cookies (Δείτε κατωτέρω «πώς
μπορείτε να διαχειρίζεστε τα cookies»).
ΠΟΙΑ COOKIES ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟ ΜΑΣ ΤΟΠΟ;
Α. Τα Απολύτως Απαραίτητα cookies
Τα cookies αυτά επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση στον διαδικτυακό τόπο και
να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του, χωρίς να αποθηκεύουν πληροφορίες που
σας ταυτοποιούν. Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη σωστή
λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εάν
επιλέξετε την απόρριψη των cookies, πολλές εφαρμογές του διαδικτυακού μας
τόπου δεν μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και ενδέχεται να μην
είναι διαθέσιμες.
Β. Cookies στατιστικών χρήσης
Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να βελτιώσουμε την απόδοση του
διαδικτυακού τόπου μας. Τα cookies στατιστικών χρήσης, μας βοηθούν να
συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο που οι
επισκέπτες αλληλοεπιδρούν με τον διαδικτυακό τόπο μας και τις υπηρεσίες που
προσφέρει. Για παράδειγμα, πόσες φορές είδε ο επισκέπτης ένα συγκεκριμένο
προϊόν ή υπηρεσία και εάν επέλεξε να το κοινοποιήσει σε κάποια πλατφόρμα
κοινωνικής δικτύωσης. Τα cookies στατιστικών χρήσης, αποθηκεύονται στη
συσκευή σας μόνο εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Αυτά τα cookies
συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν
κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των
επιδόσεων μίας ιστοσελίδας. Επίσης, τα δεδομένα αυτά δεν κοινοποιούνται σε
τρίτους ούτε χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό.
ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΑ COOKIES;
Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη
συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή
ή τη συσκευή σας, να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies.

Εάν επιθυμείτε να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies,
επιλέξτε τον browser που χρησιμοποιείτε και ακολουθήστε τις οδηγίες που
χρειάζεται να ακολουθήσετε:
· Internet Explorer //support.microsoft.com/kb/278835

· Firefox //support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-
stored

· Chrome //support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
· Safari //support.apple.com/kb/PH5042
· Safari for iPad and iPhone //support.apple.com/kb/HT1677
Εάν χρησιμοποιείτε κάποιον άλλον browser, συμβουλευτείτε τις πληροφορίες
του παρόχου του.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και
των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στους
εξειδικευμένους ιστοτόπους //cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και
//www.allaboutcookies.org/.
ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ΤΑ
COOKIES;
Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, αλλά και
για τα δικαιώματα σας θα βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου.
ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ COOKIES:
Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε οποιεσδήποτε αλλαγές και διορθώσεις
στην παρούσα Πολιτική ώστε να είναι πάντα σύμφωνη με τις νομικές
απαιτήσεις και τον τρόπο λειτουργίας του παρόντος ιστοτόπου. Παρακαλούμε
να ανατρέχετε στην παρούσα σελίδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για να

ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής, ώστε να ελέγχετε
τις παρούσες και τυχόν νέες επιπρόσθετες πληροφορίες.
Η παρούσας Πολιτικής cookies τέθηκε σε ισχύ την 01-07-2020.