γονείς

Τί ακούει το παιδί μου?

Πάντα ήμουν ελεύθερη από τους γονείς μου στις προτιμήσεις μου ακόμα και από την πολύ μικρή μου ηλικία, πράγμα περίεργο γιατί τους θεωρούσα παλαιών αρχών.

Περισσότερα

Να ανοίξω την τηλεόραση?

Εν έτη 2020 γίνεται κανονικός πανζουρλισμός από διαφημίσεις, ενημερώσεις, προπαγάνδες κλπ. μέσω της τηλεόρασης και των social media. Κανάλια, δημοσιογράφοι, άτομα που επιλέγουν να βγουν

Περισσότερα

Δεν συγκεντρώνεται να διαβάσει

Οι καθημερινές ώρες που περνάς με το παιδί σου για να διαβάσετε είναι οι πιο σημαντικές, καθώς για πολλά παιδιά δεν είναι εύκολη η προσαρμογή στην πειθαρχία των μαθημάτων.

Περισσότερα